Burgerlijke Stand- Erkenning van een kind

dutch (†2012)
Korat-Isaan-Forum-Gast

Burgerlijke Stand- Erkenning van een kind

Ungelesener Beitragvon dutch (†2012) » Fr Jun 29, 2007 2:20 pm

Erkenning van een kind
Akte van erkenning of akte van erkenning ongeboren vrucht


De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Bangkok heeft de bevoegdheid een Akte van Erkenning of een Akte van Erkenning van een Ongeboren Vrucht op te maken. Hiertoe dienen de volgende documenten te worden overlegd:

De (vertaalde en gelegaliseerde) geboorteakte van het kind. Dit geldt uiteraard alleen bij een akte van erkenning en niet voor het opmaken van een akte van erkenning ongeboren vrucht.
(Vertaalde en gelegaliseerde) verklaring van ongehuwd zijn van de Thaise moeder ten tijde van geboorte van het kind of, in geval van erkenning ongeboren vrucht, ten tijde van erkenning. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het Thaise districtskantoor (in Bangkok 'Kheet' en buiten Bangkok 'Amphur' genaamd) waar de moeder is ingeschreven .
(Vertaalde en gelegaliseerde) huisregistratie (in het Thais 'tabian baan' genaamd) van de moeder.
Uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de burgerlijke staat van de vader van de (laatste) woonplaats in Nederland. Indien de vader buiten Nederland woonachtig is, dient deze verklaring bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van vestiging te worden opgevraagd. Dit geldt voor alle landen waar achtereenvolgens werd verbleven na vertrek uit Nederland.
Een door beide ouders ondertekende verklaring omtrent de achternaam die het kind na de erkenning zal dragen.
Een kopie van het paspoort van de vader en een kopie van het paspoort of een vertaalde en gelegaliseerde vertaling van de ID-kaart van de Thaise moeder.
Voor het opmaken van een erkenningsakte dient u een afspraak te maken met de consulaire afdeling van de Ambassade

Beide ouders dienen voor de ondertekening van de akte in persoon bij de consulaire afdeling te verschijnen. Na voltrekking van de procedure van erkenning ontvangen de (toekomstige) ouders een afschrift van de akte.

Nederlandse nationaliteit na erkenning

Met in werking treden van de Hernieuwde Rijkswet op het Nederlanderschap per 1 april 2003 is er met betrekking tot erkenning en het verkrijgen van het Nederlanderschap het een en ander veranderd.

Erkenning voor de geboorte (ongeboren vrucht)
Indien het kind voor de geboorte door de Nederlandse vader wordt erkend (erkenning ongeboren vrucht) heeft het kind direkt recht op het Nederlanderschap en kan onmiddelijk na de geboorte een eigen Nederlands paspoort worden aangevraagd, of het kind worden bijgeschreven in het paspoort van de Nederlandse ouder.
Erkenning na de geboorte
Een erkenning na de geboorte door een Nederlandse vader, gedaan vanaf 1 april 2003, geeft niet meer direkt recht op het Nederlanderschap. Vanaf 3 jaar na datum erkenning kan worden geopteerd voor het Nederlanderschap. Aan de hand van bewijsstukken zal moeten worden aangetoond dat er een familieband bestaat tussen erkenner en het erkende kind en dat er gedurende deze periode door de erkenner (financieel) voor het kind is gezorgd.
Let op:
Als het kind is erkend via de Thaise geboorteakte (in dat geval zijn de natuurlijke vader (3) en aangever van de geboorte (4) dezelfde persoon op de Thaise geboorteakte) dan geldt de periode van 3 jaar vanaf de datum van aangifte op de Thaise geboorteakte.
Indien de ouders na de geboorte van een niet erkend kind, geboren na 1 april 2003, in het huwelijk treden dan geldt de periode van 3 jaar vanaf de datum van het huwelijk.

Zurück zu „Informatie van de Ambassade“Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast